אודות החברה

בשנת 2014 הוקמה חברת רימון קידוחים כשותפות בין חברת רימון (דרך חברת הבת אופק אתרים) ובין חברת EUROHINCA הספרדית.

רימון בע"מ הינה חברה יזמית וקבלנית הן בתחום המים והולכת הנוזלים ובתחום הגז הטבעי.

רימון קידוחים עוסקת בשני תחומים עיקריים: ביצוע קידוחים אופקיים בשיטת HDD ובשיטת הדחיקה Pipe Jacking (מנהור) הן לתשתיות מים והן לתשתיות גז טבעי. 

בתחום המנהור, החברה מתבססת על נסיונה העצום של EUROHINCA בתחומי הקידוחים בטכנולוגיית דחיקת צנרת ברחבי העולם ועל מיצובה ויכולותיה המוכחות של חברת רימון בשוק הישראלי והבין לאומי בתחומי התשתיות וניהול הפרויקטים.

החברה מביאה עמה נסיון עשיר של ביצוע קידוחים באורך מצטבר של אלפי מטרים בישראל לבדה.

נגן וידאו

חזון החברה

האנשים והאתיקה שלנו

 ברימון קידוחים, אנו מאמינים שהתנהגות אתית היא אבן היסוד להצלחה שלנו והבסיס לארגון חזק ואמין. אנו מצפים מכל עובדינו לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות אתית בחייהם המקצועיים והאישיים. מחויבות זו לאתיקה חיונית לשמירה על המוניטין שלנו, בניית קשרים חזקים עם לקוחותינו והבטחת מקום עבודה בטוח ומכבד.

יושרה

יושרה היא העיקרון הבסיסי המנחה את מעשינו. אנו מצפים מהעובדים שלנו לפעול ביושר, בכנות ובשקיפות בכל עסקיהם. זה כולל אחריות על מעשיהם, לקיחת אחריות על החלטותיהם ופעולה תמיד לטובת החברה, לקוחותיה ובעלי העניין.

הערכה

כבוד לעמיתים, ללקוחות ולסביבה הוא בעל חשיבות עליונה עבורנו. אנו מטפחים מקום עבודה מגוון ומכיל שבו מתייחסים לכל אחד בכבוד ובהגינות, ללא קשר לרקע, גזע, מגדר, דתו או כל מאפיין אחר. אנו מעודדים תקשורת פתוחה, הקשבה פעילה ואמפתיה בכל האינטראקציות.

ציות לחוקים ולתקנות

אנו מחויבים לעמוד בכל החוקים, התקנות ותקני התעשייה החלים. העובדים שלנו מחוייבים להבין ולציית לחוקים ולתקנות אלה, ולהבטיח שפעילותם תמיד חוקית ובהתאם לסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר. יש לדווח באופן מיידי על כל דאגה לגבי ציות משפטי או אתי.

בטיחות

בטיחות היא ערך מרכזי בפעילות שלנו. אנו נותנים עדיפות לבריאות ולרווחה של העובדים, הלקוחות והקהילות שבהן אנו עובדים. העובדים שלנו יפעלו על פי נהלי הבטיחות, ישתמשו בציוד מגן אישי מתאים וידווחו על כל סכנה אפשרית או מצב לא בטוח באופן מיידי.

סודיות ופרטיות

אנו מכבדים את הסודיות של מידע קנייני ורגיש שהופקד בידינו על ידי לקוחותינו, שותפינו ועובדינו. על העובדים לשמור על סודיות המידע הזה ולהשתמש בו רק למטרות עסקיות לגיטימיות. אנו גם מקפידים על חוקי הפרטיות והתקנות החלים בעת הטיפול במידע אישי.

ניגוד עניינים

על העובדים להימנע ממצבים בהם אינטרסים אישיים מתנגשים עם האינטרסים של החברה. אם מתעורר או צפוי ניגוד עניינים, העובדים צפויים לחשוף זאת בהקדם לממונה עליהם או למחלקה המתאימה כדי להבטיח שקיפות ואפשרות לנקוט פעולה מתאימה כדי לטפל במצב.

דיווח על חששות

אנו מספקים מנגנון לעובדים לדווח על כל דאגה הקשורה לאתיקה, ציות או בטיחות. הגנות לחושפי שחיתויות קיימות כדי להבטיח שעובדים יוכלו לדווח על הפרות ללא חשש מנקמה. על העובדים להשתמש בערוצי הדיווח המיועדים כדי להעלות חששות, וכל הדיווחים יטופלו בסודיות ויחקרו כראוי.

ברימון קידוחים  אנו מאמינים ששמירה על הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר היא חיונית להצלחתנו ולשמירה על אמון הלקוחות, העובדים והקהילות שלנו. על ידי הקפדה על עקרונות אלו, נוכל להמשיך ולבנות תרבות של יושרה, אחריות ומצוינות בכל דבר שאנו עושים.