קידוחים אופקיים בשיטת ה-HDD

פעילות החברה בתחום זה מתרכזת בקידוחים גמישים, הן בתחום המים (הולכת הנוזלים) והן בתחום הגז הטבעי.
לחברה מספר מכונות קידוח אשר הינם מתאימות לקידוחים בסוגי קרקע כגון: אדמה, אבן וסלע.

ברשות החברה מכונות עם יכולת משיכה של מ- 15 טון ועד 100 טון.
למכונות יכולת ביצוע קידוחים בקטרים של מ- 50 מ"מ ועד 1000 מ"מ לסוגי צנרת פוליאטילן ופלדה.

ביצוע העבודות כולל בתוכו תכנון אשר מכיל את כל מרכיבי התשתיות הקיימים.

חברת רימון קידוחים ביצעה עד כה מספר רב מאוד של חציות בכל הקטרים ובכל סוגי הקרקע הן בתחום הולכת הנוזלים והן בתחום הגז הטבעי ובהצלחה רבה.

פרויקטים לדוגמה בשיטת ה- HDD:

 • ביצוע פרויקטי גז (אזורי חלוקה צפון וירושלים) אשר כוללים: חציות כבישים, מסילות רכבת, תעלות ונחלים, קווי נפט ודלק, קווי תקשורת, קווי צנרת בסוגי קרקע של חרסית, אדמה מעורבת, מי ים, סלע בזלת וגירית ובאורך מצטבר של עשרות ק"מ ובקטרים שמ- 50 מ"מ ועד 560 מ"מ. 
 • ביצוע פרויקטי קווי תמלחת באורך קידוחים מצטבר של כ- 7 ק"מ בקטרים של מ- 75 מ"מ ועד 500 מ"מ ממפעל אינטל בקרית גת ועד מתקן דוראד באשקלון. ביצוע הפרויקט כלל חציות של תשתיות כגון: מסילות רכבת, קווי תקשורת, כבישים מרכזיים, קווי נפט ודלק ובסוגי קרקע של חול ים, חרסית ומי תהום.
 • ביצוע פרויקטי מים (הולכת נוזלים) הן בשטחים עירוניים והן בשטחים פתוחים אשר כוללים: חציית תשתיות שונות בתוך העיר, חציות כבישים, מסילות רכבת, קווי נפט ודלק, קווי תקשורת, קווי מוביל ארצי, טיילות עירוניות, מאגרי מים ובאורך מצטבר של כ- 50 ק"מ בקטרים של מ- 75 מ"מ ועד 900 מ"מ.

קידוחים אופקיים בשיטת ה-Pipe Jacking (דחיקה)

פעילות החברה בתחום זה מתרכזת בביצוע קידוחים בשיטת הדחיקה (מנהור) לתשתיות כגון: הולכת מים, שפכים וניקוז.

לחברה מס' מכונות קידוח, ראש פתוח (Open Shield) וראש סגור (Close Shield) שניתן להתאימן לקידוחים בסוגי קרקע שונים, כגון: אדמה, אבן, סלע ומים. למכונות אלו יכולת קידוח בקוטר חיצוני בין 2160 – 3100 מ"מ.

ביצוע העבודות כולל עבודות תשתית שונות כגון: בניית פירים במגוון שיטות, עבודות עפר ועבודות בטונים, אספקת צינורות דחיקה ועוד.
חברתנו באמצעות מהנדסי החברה מבצעת את כל התכנון העבודות הן בתחום הדחיקה והן בתחום עבודות התשתית כדי להתאים לקידוח הנדרש.

חברת רימון קידוחים ביצעה בישראל עשרות רבות של מנהרות וללקוחות שונים.

פרויקטים לדוג' בשיטת ה –  Pipe Jacking:

 • ביצוע קידוח בדחיקה למקורות מתחת להר באזור כעביה, מנהרה בקוטר חוץ 3100 מ"מ באורך של כ – 480 מ'.
 • ביצוע קידוח בדחיקה למקורות בחציית כביש 70 באזור סומך, מנהרה בקוטר חוץ 3100 מ"מ באורך של כ – 150 מ'.
 • ביצוע קידוח דחיקה לשח"ם מקורות בחציית כביש 1 באזור מושב נוה אילן, מנהרה בקוטר חוץ 2500 מ"מ באורך של כ – 100 מ'.
 • ביצוע קידוח דחיקה לשח"מ מקורות וחב' נחמני בחציית כביש 6 באזור עירון, מנהרה בקוטר חוץ 1600 מ"מ באורך של כ – 220 מ'.
 • ביצוע קידוח בדחיקה לאיגודן וחברת רולידר בתוך העיר ת"א, מנהרה בקוטר חוץ 2160 מ"מ באורך של כ –  480 מ'.
 • ביצוע קידוח בדחיקה לחב' שיכון ובינוי באזור צומת קדרים, מנהרה בקוטר חוץ 3100 מ"מ, באורך של כ – 100 מ'.
 • ביצוע קידוח בדחיקה לחב' שח"ם מקורות באזור עין כרם, מנהרה בקוטר חוץ 3100 מ"מ , באורך של כ – 90 מ'.
 • ביצוע קידוח בדחיקה לשח"ם מקורות בחציית כביש 70 באזור כפר חסידים, מנהרה בקוטר חוץ 3100 מ"מ, באורך של כ – 95 מ'.
 • ביצוע קידוח בדחיקה לשח"ם מקורות באזור קישון, מנהרה בקוטר חוץ 3100 מ"מ, באורך של כ – 440 מ'.
 • ביצוע קידוח בדחיקה לשח"ם מקורות ואסעד תשתיות בחציית כביש 431 באזור נשר, מנהרה בקוטר חוץ 2160 מ"מ, באורך של כ – 130 מ'.  
 • ביצוע קידוח דחיקה למקורות בחציית כביש 65 וצלע הר באזור בקעת נטופה, מנהרה בקוטר חוץ 2500 מ"מ, באורך של כ – 540 מ'.
 • ביצוע קידוח בדחיקה למקורות באזור חורשים, קו מי שתיה, מנהרה בקוטר חיצוני 2160 מ"מ באורך של כ – 572 מ'.
 • ביצוע 2 קידוחים בדחיקה לשח"מ מקורות באזור עין כרם, מערכת מים לירושלים, מנהרה בקוטר חיצוני 3100 מ"מ באורך של כ – 80 מ'.
 • ביצוע 3 קידוחים בדחיקה לאיגוד ערים דן לתשתיות ואיכות סביבה באזור בת ים, משיקום קו הביוב הראשי Q איגודן, מנהרה בקוטר חיצוני 2160 מ"מ באורך ממוצע של כ- 270 מ'.
 • ביצוע קידוח בדחיקה למקורות באזור נחשונים, קו מי שתיה, מנהרה בקוטר חיצוני 2160 מ"מ באורך של כ – 170 מ'.

מכונות ברשותינו

מכונות  HDD (גמיש):

 1. מכונת קידוח 100 JT תוצרת DITCH WITCH ארה"ב.
 2. מכונת קידוח 100 JT תוצרת DITCH WITCH ארה"ב.
 3. מכונת קידוח 30 JT תוצרת DITCH WITCH ארה"ב.
 4. מכונת קידוח 30 AT תוצרת DITCH WITCH ארה"ב.
 5. מכונת קידוח VERMEER 140/100 ארה"ב.

מכונות וציוד לדחיקה Pipe Jacking (מנהור):

מכונות קידוח ראש סגור (Pressurized Slurry TBM)

 • 2 מכונות בקוטר חיצוני בין 2160-2500 מ"מ.
 • מכונת קידוח ראש סגור בקוטר חיצוני בין 2500-3100 מ"מ.

מכונת ראש פתוח (Partial-Face Excavation Machine – Excavator)

 • מכונת ראש פתוח בקוטר חיצוני 2160 מ"מ.

מכונת ראש פתוח (Partial-Face Excavation Machine – Roadheader)

 • מכונת ראש פתוח בקוטר חיצוני 3100 מ"מ