איכות הסביבה

ברימון קידוחים, אנו מכירים בכך שהסביבה היא משאב יקר שיש להגן עליו עבור הדורות הבאים. אנו מחויבים לנהל את הפעילות שלנו בצורה אחראית סביבתית ולמזער את טביעת הרגל האקולוגית שלנו.אנו רואים את עצמנו כסדרנים סביבתיים, מתוך הבנה שלפעילויות שלנו יש פוטנציאל להשפיע על עולם הטבע. באמצעות תכנון קפדני, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות והקפדה על תקנים סביבתיים מחמירים, אנו שואפים למזער את ההשפעות השליליות שעלולות להיות לפעולות הקידוח והמנהור שלנו על הסביבה.

שיטות בר קיימא

אנו מחויבים ליישם פרקטיקות בר קיימא לאורך כל הפעילות שלנו. זה כולל הפחתת צריכת האנרגיה, חיסכון במשאבי המים ומזעור ייצור הפסולת. אנו נותנים עדיפות לשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ומחפשים פתרונות חדשניים המקדמים קיימות סביבתית ארוכת טווח.

מניעת זיהום אוויר

אנו נוקטים באמצעים קפדניים כדי למנוע ולהפחית זיהום הנובע מהפעילות שלנו. אנו שואפים למזער את זיהום האוויר, המים והקרקע על ידי יישום אמצעי בקרה יעילים, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ומעקב צמוד אחר הפעילות שלנו. 

שיקום

אנו מבינים את החשיבות של החזרת אזורים מופרעים למצבם הטבעי לאחר השלמת הפעולות שלנו. אנו מיישמים תוכניות שיקום מקיפות שמטרתן לשקם מערכות אקולוגיות, לקדם את צמיחת הצמחייה ולמזער את השחיקה. המטרה שלנו היא להשאיר מורשת חיובית על ידי החזרת הקרקע למצבה הקודם.

מעורבות וחינוך בקהילה

אנו מאמינים בשיתוף פעולה פעיל עם קהילות מקומיות כדי להעלות את המודעות לחשיבות השמירה על הסביבה. אנו מקדמים דיאלוג פתוח, מקשיבים לדאגות הקהילה ומעורבים בעלי עניין בתכנון ובביצוע הפרויקטים שלנו. באמצעות יוזמות חינוכיות, אנו שואפים לטפח הבנה טובה יותר של סוגיות סביבתיות ולעודד שיטות עבודה בר-קיימא בקרב העובדים, השותפים והקהילות שלנו.

שיפור מתמשך

אנו מכירים בכך שהאתגרים הסביבתיים הולכים ומתפתחים. אנו מחויבים להישאר בחזית של שיטות עבודה מומלצות סביבתיות על ידי סקירה ושיפור מתמשכים של התהליכים, הטכנולוגיות והמדיניות שלנו. אנו מחפשים באופן פעיל הזדמנויות לחדשנות ומשתפים פעולה עם מומחים בתעשייה, ארגונים סביבתיים כדי להניע שינוי חיובי.

ברימון קידוחים אנו מאמינים בתוקף ששימור ואיכות הסביבה חיוניים לרווחת הפלנטה שלנו ולדורות הבאים. באמצעות המחויבות הבלתי מעורערת שלנו לניהול סביבתי, שיטות עבודה בר-קיימא ומעורבות קהילתית, אנו שואפים להציב אמות מידה חדשות באחריות סביבתית בתעשיית הקידוח והמנהור. יחד, תנו לנו לפלס נתיב לעבר עתיד ירוק ובר קיימא יותר.