קידוחים אופקיים HDD

שיטת ה-HDD

שיטה לקידוח גמיש בצורה פרבולית ובאמצעות מכונה אשר מונחת בפתח הבור וממנה קודחים באמצעות מוטות ומרחיבים ושקודחת מנקודת כניסה לנקודת יציאה.
פעילות החברה בתחום זה מתרכזת בקידוחים גמישים, הן בתחום המים (הולכת הנוזלים) והן בתחום הגז הטבעי.
לחברה מספר מכונות קידוח אשר הינם מתאימות לקידוחים בסוגי קרקע כגון: אדמה, אבן וסלע.
ברשות החברה מכונות עם יכולת משיכה של מ- 15 טון ועד 100 טון.
למכונות יכולת ביצוע קידוחים בקטרים של מ- 50 מ"מ ועד 1000 מ"מ לסוגי צנרת פוליאטילן ופלדה.
ביצוע העבודות כולל בתוכו תכנון אשר מכיל את כל מרכיבי התשתיות הקיימים.
חברת רימון קידוחים ביצעה עד כה מספר רב מאוד של חציות בכל הקטרים ובכל סוגי הקרקע הן בתחום הולכת הנוזלים והן בתחום הגז הטבעי ובהצלחה רבה.

תהליכי עבודה בקידוחי HDD

 1. הכנת בור כניסה ויציאה לרוב במידות של 2.5 מטר אורך, 2.5 מטר רוחב ו – 2 מטר לעומק.
 2. הכנת שטח התארגנות למכונת קידוח ושאר ציוד (תלוי בגודל מכונה).
 3. אספקה ופיזור צינורות בשטח עבודה.
 4. סימון הבור ע"י מודד בדגש על סימון כניסה ויציאה וציר קידוח והגדרת שיפוע נדרש.
 5. ביצוע פיילוט מנקודת כניסה לנקודת יציאה.
 6. ביצוע הרחבות הקדח בשלבים וע"פ סוג הקרקע עד לקוטר מקסימום 30% יותר/מעל קוטר הצינור. השלב הנ"ל מתבצע תוך כדי הזרקת בנטונייד לצורך ייצוב תמידי של הקדח.
 7. ביצוע העברת "בקבוק" לניקוי ויישור הבור.
 8. ביצוע משיכת צינור מנקודת יציאה לנקודת כניסה או הפוך.
 9. השחלת צינור לתוך השרוול.
 10. סוף קידוח.

פרויקטים לדוגמה בשיטת ה- HDD

 1. ביצוע פרויקטי גז (אזורי חלוקה צפון וירושלים) אשר כוללים: חציות כבישים, מסילות רכבת, תעלות ונחלים, קווי נפט ודלק, קווי תקשורת, קווי צנרת בסוגי קרקע של חרסית, אדמה מעורבת, מי ים, סלע בזלת וגירית ובאורך מצטבר של עשרות ק"מ ובקטרים שמ- 50 מ"מ ועד 560 מ"מ. 
 2. ביצוע פרויקטי קווי תמלחת באורך קידוחים מצטבר של כ- 7 ק"מ בקטרים של מ- 75 מ"מ ועד 500 מ"מ ממפעל אינטל בקרית גת ועד מתקן דוראד באשקלון. ביצוע הפרויקט כלל חציות של תשתיות כגון: מסילות רכבת, קווי תקשורת, כבישים מרכזיים, קווי נפט ודלק ובסוגי קרקע של חול ים, חרסית ומי תהום.
 3. ביצוע פרויקטי מים (הולכת נוזלים) הן בשטחים עירוניים והן בשטחים פתוחים אשר כוללים: חציית תשתיות שונות בתוך העיר, חציות כבישים, מסילות רכבת, קווי נפט ודלק, קווי תקשורת, קווי מוביל ארצי, טיילות עירוניות, מאגרי מים ובאורך מצטבר של כ- 50 ק"מ בקטרים של מ- 75 מ"מ ועד 900 מ"מ.

מכונות HDD

מכונת קידוח 100 JT תוצרת DITCH WITCH ארה"ב.

מכונת קידוח 100 JT תוצרת DITCH WITCH ארה"ב.

מכונת קידוח 30 JT תוצרת DITCH WITCH ארה"ב.

מכונת קידוח 30 AT תוצרת DITCH WITCH ארה"ב.

מכונת קידוח VERMEER 140/100 ארה"ב.